Privacy

PRIVACYVERKLARING IMPRES

1) Inleiding

  • Deze verklaring beschrijft het beleid van Impres BV op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
  • Impres biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan. Daarbij verwerkt Impres ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Impres werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals True.
  • Impres gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Impres houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.