Brainstormsessie

Je kent het vast wel. Je hebt digitale ambities. Je wilt graag (online) stappen zetten en je concurrentie inhalen. Maar waar begin je? Wat past bij jouw strategisch vraagstuk en wat ga je inzetten om het gewenste resultaat te halen? Met een brainstormsessie krijg je hier een antwoord op.

Brainstormen met IMPRES → wij helpen je verder...

Hoe we jou aan meer resultaat helpen met een brainstormsessie

1️⃣ We maken jouw uitdaging vooraf helder. 2️⃣ We zetten een aantal specialisten van ons aan tafel, samen met mensen van jouw organisatie. 3️⃣ Wij faciliteren het proces en gezamenlijk werken we stap voor stap toe naar het genereren van ideeën. 4️⃣ Als laatste stap selecteren we samen ideeën en acties waarmee je aan de slag kunt gaan.

Wat is brainstorming?

Brainstorming is een methode die je op een creatieve manier helpt na te denken over jouw strategische vraagstuk en je gewenste einddoel.

Het doel van een brainstormsessie is om samen zoveel mogelijk mooie ideeën uit te denken waarmee je antwoorden verzamelt voor jouw vraagstuk. Het gaat dus niet om het uitwerken van die ideeën, het toetsen ervan of het maken van een keuze daaruit.

Voordat je een brainstormsessie ingaat, is het belangrijk een vraagstuk en gewenst einddoel te hebben. Wat is je gewenste resultaat? Waarover wil je graag nadenken en ideeën uitdenken? Dit helpt je om de beste ideeën op tafel te krijgen en de meeste waarde uit een brainstormsessie te halen.

De nadruk ligt bij deze methode op de hoeveelheid ideeën en niet zozeer op de kwaliteit daarvan. Er geldt daarom een belangrijke regel: niet oordelen over (andermans) aangedragen ideeën, alle ideeën zijn goed en welkom en niets is gek. Een open, creatieve en ontspannen sfeer is hierbij belangrijk.

Hoe ziet een brainstormsessie eruit?

Brainstorming wordt veel toegepast. Je hebt er vast wel eens van gehoord. Grote kans dat je wel eens aan een brainstormsessie hebt deelgenomen.

Zoals genoemd is het belangrijk eerst duidelijk te hebben wat het vraagstuk en gewenste einddoel is. Daarna wordt een sessie gepland. Bij IMPRES hanteren we doorgaans een sessie van 4 uur.

Bij het plannen van een brainstormsessie sluiten collega’s, van zowel jouw organisatie als IMPRES, met expertise ten aanzien van het vraagstuk aan. Zo creëren we de beste en meest relevante ideeën. We zorgen ervoor dat niet slechts één expertise aanwezig is. Zo bewaken we dat er vanuit verschillende invalshoeken naar het vraagstuk gekeken kan worden.

Zij bereikten meer resultaat met een brainstormsessie

  • Unica
  • Novon Schoonmaak
  • OD IJsselland
  • Otolift
  • Groothuisbouw
  • Vrieling Adviesgroep
"Ik wil IMPRES bedanken voor de altijd frisse ideeën en input. Ik vond de brainstormsessies interessant; het leert je out of the box te denken. Ik zal het anderen ook zeker aanraden!"
Els Dikken, Coördinator facilitair - Novon Schoonmaak

Ook samen 100+ ideeën uitdenken?

Vraag je brainstormsessie aan

Tijdens de brainstormsessie is het belangrijk in de afleidingsvrije modus te gaan. Dat betekent geen telefoon (of in ieder geval op stil) of laptop bij de hand. Waarom? Door zo min mogelijk afleiding te hebben blijft je brein het beste functioneren.
En misschien ontdek je wel dat afleidingsvrij werken nog niet eens zo’n gek idee is 😉

Nadat het vraagstuk helder is voor iedereen, het brainstormteam aanwezig is en de afleidingsvrije modus aan staat kan echt gestart worden met de brainstormsessie.
Tijdens de sessie denkt iedereen na over ideeën. Deze worden opgeschreven op een post-its, een whiteboard of flip-over. Als alle ideeën verzameld zijn worden deze samengebracht onder diverse onderwerpen. Zo wordt structuur aangebracht wat een vertrekpunt voor het vervolg wordt.

Brainstorm ideas

En na de brainstormsessie?

Na de brainstormsessie is het verstandig de aangedragen ideeën te evalueren. Dit kan met de deelnemers van de sessie of met een deel daarvan. Per onderwerp wordt nagegaan wat de bruikbaarheid is van de ideeën, worden ideeën vergeleken en wordt bepaald welke voor- en nadelen er zijn. Daarnaast komt er een prioritering van de ideeën. Levert iets een directe bijdrage aan de oplossing van het vraagstuk? Dan is het logisch die ideeën te kiezen. Zo wordt door een filter aan te brengen kwantiteit naar kwaliteit gebracht.

Tip: bewaar alle ideeën. Er zijn altijd goede ideeën die je later (nog eens) kunt gebruiken.

Wat kan IMPRES betekenen voor jou?

Waardevolle oplossingsrichtingen en een bak ideeën! Wil jij in 4 uur ontdekken wat mogelijke oplossingsrichtingen voor jouw vraagstuk of gewenste einddoel zijn?