De nieuwe digitale strategie van SMT

SMT wilde zich binnen 3 jaar positioneren en ontwikkelen van vooral leverancier van machines naar een full service dienstverlener voor haar klanten. Een digitale transformatie was hard nodig, maar waar eindigt dat en waar begin je? Je leest in deze case hoe de start van de samenwerking essentieel is gebleken voor de succesvolle transformatie van SMT.

Alt tekst

De resultaten

Deze fase beslaat de strategische start en eerste fase van onze jarenlange samenwerking met SMT.

Conclusie

Het is mogelijk om in 3 jaar tijd en via ruim 47 digitale projecten volledig digitaal te transformeren.

Inzicht

Dankzij een uitgebreide verkenning binnen SMT hebben we inzicht gekregen in de organisatie, bedrijfsvoering, kansen en beperkingen omtrent digitalisering.

Digitale strategie

We hebben onze inzichten vertaald naar concrete doelen, adviezen en projecten geprioriteerd op basis van ROI-score en slagingskans.

Digitale roadmap

De gehele digitale strategie is uitgewerkt in een duidelijke digitale roadmap: een periode van 3 jaar waarin minstens 90% van alle projecten conform MVP is gerealiseerd.
Dit hebben we gedaan

Aanpak

Deze case beslaat de eerste fase van de samenwerking met SMT. We duiken dieper in de organisatie van SMT en vertalen dat naar een passende digitale strategie. Met alle mitsen en maren die daarbij horen. Essentieel voor de klant, maar net zo goed voor onszelf om goed te begrijpen welke we projecten we aangaan.

In kaart brengen van SMT via een business discovery

 • Praktisch valideren van de missie, visie en doelen van SMT om te digitaliseren.
 • De organisatie leren kennen dankzij gesprekken met collega's, leveranciers en klanten.
 • Brainstormsessies met betrokken collega's en belangrijke stakeholders gericht op mogelijke projecten.
 • Ervaringen en meningen ophalen vanuit (ideale) klanten.
 • In kaart brengen van alle knelpunten ten aanzien van processen, mensen en het IT-landschap.

Uitdenken en opstellen van een rendabele business case

 • Vertaling van de wensen, missie en visie naar een praktische digitale strategie.
 • Toetsing van knelpunten binnen de organisatie en hoe hiermee om te gaan.
 • Berekeningen van de ROI (return on investment) en complexiteit per project.
 • Prioritering van projecten op basis van ROI-score.

Bouwen van een praktische en visuele digitale roadmap

 • Vertalen van strategie naar een concreet driejarenplan.
 • Opstellen van OKR's (objectives & key results).
 • Vertalen van OKR's naar initiatieven en projecten.
 • Visualisatie van een algehele tijdslijn en planning.
 • Presenteren van de roadmap naar alle betrokken collega's van SMT en IMPRES.
 • Begeleiden van de start van projecten.

Case in detail

De ingrediënten voor succesvolle verandering

Succesvol (digitaal) veranderen vraagt om een visie, belang, een plan en de juiste middelen en competenties. Wij hebben samen met SMT de kansen en beperkingen eerlijk in beeld gebracht en besproken. Hierdoor was het mogelijk realistische doelen en resultaten te bepalen binnen een tempo dat past bij zowel SMT als onszelf.

Hoe we tot heldere doelen, resultaten en projecten zijn gekomen

Kansen en beperkingen leveren samen inzicht in de juiste doelstellingen, belangrijkste resultaten en benodigde initiatieven om deze te verzilveren. We gebruikten de OKR-methodiek om richting te geven aan alle benodigde projecten.

Drie jaar aan projecten in één heldere planning

Alle projecten hebben we gebundeld en gepland in een driejarenplan. Elk project is weer opgedeeld in sprints om stapsgewijs toe te werken naar een succesvolle oplevering of mijlpaal.

Projecten over de grens

Naast Nederland hebben we met SMT ook gewerkt aan grensoverstijgende projecten. Dit voegde een laag complexiteit toe wat vroeg om een goede planning en nog betere communicatie. Overigens konden we wel gewoon vanuit Zwolle blijven werken!

De ingrediënten voor succesvolle verandering

Succesvol (digitaal) veranderen vraagt om een visie, belang, een plan en de juiste middelen en competenties. Wij hebben samen met SMT de kansen en beperkingen eerlijk in beeld gebracht en besproken. Hierdoor was het mogelijk realistische doelen en resultaten te bepalen binnen een tempo dat past bij zowel SMT als onszelf.

Hoe we tot heldere doelen, resultaten en projecten zijn gekomen

Kansen en beperkingen leveren samen inzicht in de juiste doelstellingen, belangrijkste resultaten en benodigde initiatieven om deze te verzilveren. We gebruikten de OKR-methodiek om richting te geven aan alle benodigde projecten.

Drie jaar aan projecten in één heldere planning

Alle projecten hebben we gebundeld en gepland in een driejarenplan. Elk project is weer opgedeeld in sprints om stapsgewijs toe te werken naar een succesvolle oplevering of mijlpaal.

Projecten over de grens

Naast Nederland hebben we met SMT ook gewerkt aan grensoverstijgende projecten. Dit voegde een laag complexiteit toe wat vroeg om een goede planning en nog betere communicatie. Overigens konden we wel gewoon vanuit Zwolle blijven werken!
No items found.
Dit mag altijd

Heb je vragen over deze case? Neem contact op met Pieter

Over Pieter

Voorzien van een strategische blik op techniek. Helpt jou met het uitdenken en bouwen van de beste technische oplossingen en infrastructuur.

Bedankt voor je bericht! 

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.