Het creëren van verschillende ‘digitale’ video-lessen voor Scope

Opdrachtgever:
Scope academy
Expertise:
Concept & Design, Online Marketing
Doorlooptijd:
2 maanden

Wie is Scope?

Scope is het samenwerkingsverband van 20 besturen van scholen in het primair onderwijs en de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa. Binnen Scope worden leerkrachten opgeleid tot zelfbewuste professionals, toegerust voor het onderwijs van de toekomst. Zo zorgen de 20 schoolverenigingen, die samenwerken in Scope, er met elkaar voor dat de kwaliteit van hun scholen up-to-date is. Dat je je er prettig en professioneel kunt ontwikkelen (als student, starter en ervaren leraar) en dat er ruimte is voor professionalisering in de Scope Academie.

Scope Academie helpt starters binnen Scope verder met praktische verdiepingstrajecten. Startende leerkrachten binnen Scope kunnen zich op basis van hun professionaliseringsvraag aanmelden. Op basis van de aanmeldingen ontwikkelt de docent een traject op maat, waarbij de persoonlijke leervraag van de starter binnen een thema centraal staat.

Hulpvraag en doelen

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek gaf Scope, samen met Viaa, aan al een langere tijd bezig te zijn om vervanging te zoeken voor de huidige, fysieke lessen. Met als doel om via de website scopesamenopleiden.nl een pagina te creeren, waarop de studenten op een ‘On-Demand’ manier de lessen konden bekijken. 

Vanuit Scope werd de wenselijkheid voor een langere samenwerking uitgesproken. Hierbij levert Scope de inhoudelijke input van de lessen en denkt IMPRES conceptmatig en creatief mee om het format op te zetten, uiteindelijk te filmen, te monteren en animatie toe te voegen.

Het maken van de verschillende video’s en het bedenken van creatieve oplossingen voor Scope. Om op deze manier de formats van de video’s interessant & functioneel te maken was een mooie uitdaging.
De uitdaging

Ons video stappenplan

IMPRES doorloopt voor het produceren van een video altijd bepaalde stappen om tot een effectief eindproduct te komen dat bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. Samen met Scope is IMPRES dit proces aangegaan. Zo is er een start gemaakt vanuit de productionele fase. Het verhaal van Scope werd concreet gemaakt in een format, om dit vervolgens te verwerken tot storyboard en shotlist. Hierdoor werd de uitwerking van de video visueel gemaakt. Na verdere concretisering, werd de draaidag ingepland en het draaiboek ontwikkeld, om zo onduidelijkheden voor beide partijen weg te nemen. Hierna kon het filmen beginnen!

Omdat de online manier van lesgeven nieuw werd geïntroduceerd vanuit Scope is er gekozen om te beginnen met een uitlegvideo, die bovenaan de website geplaatst kon worden. Daarna volgden 10 lessen in de juiste volgorde. Voor de 10 video-lessen heeft IMPRES samen met Scope een format opgesteld. In dit format staan bepaalde elementen vast. Zo weten de studenten wat ze per video kunnen verwachten. Daarnaast kon op deze manier gemakkelijk in de toekomst een video vervangen worden. Eén van deze lessen bevatte ook een losse video van een lesgevende student, deze diende los opgenomen te worden.

"Van het begin tot het eind heeft Impres met ons meegedacht. Niets was te gek en het eindresultaat heeft onze verwachtingen overtroffen."
Scope Samen Opleiden

Het resultaat

Scope leverde alle inhoud aan en gaf structuur op basis van het huidige lesprogramma. Verder zorgde IMPRES voor de locaties en alle onderdelen die nodig waren om goede video’s te maken. Met oplossingen zoals een greenscreen in de opnamestudio van IMPRES en passende animaties werden deze video’s afwisselend en boeiend genoeg om naar te kijken. Bij de video’s zat een teaser. Uiteindelijk zijn er 17 video’s opgeleverd die allemaal op elkaar aansluiten. Samen met Scope zijn alle video’s bekeken en doorlopen op laatste wijzigingen en aanvullingen. Klaar om impact te maken!

Uitlegvideo:

Voor deze video werd in een mooie setting uitgelegd wat de bezoekers konden verwachten van de cursus. Deze video werd opgenomen bij IMPRES in de studio. Hiervoor werd de studio in de herkenbare Scope manier aangekleed. Door middel van animatie en interactie werd dit een vlotte video als start van het platform!

10 Video-lessen:

In deze video’s gingen de desbetreffende leraren in een mooie setting in de Hogeschool VIAA hun lessen geven.

Les registratie:

In deze video word de afronding van de werkplekcoach cursus behandeld, waarbij verschillende rollen die te maken hebben met deze cursus langs komen.

Samenwerking tussen Scope en IMPRES

“Om een cursus online aantrekkelijk te maken is het belangrijk om hoogwaardige materialen met goede inhoud aan te bieden. We wilden daarom veel gebruik maken van video’s waarbij situaties uitgelegd of uitgespeeld werden. De website van Impres gaf aan deze hoogwaardigheid te kunnen bieden en na het kennismakingsgesprek waren we ook volledig overtuigd.” 

De klant was heel enthousiast en ze waren goed te spreken over de kwaliteit van de video’s. Dit hadden ze van te voren nooit kunnen bedenken. Ze begonnen zelf als 2 docenten aan de VIAA met dit idee om het on-demand te maken. De samenwerking hierin was van beide kanten onwijs goed, de laatste afspraak voelde zelfs ‘nostalgisch’ voor Scope.

Ontdek net als Scope hoe jij een beter resultaat behaalt met de inzet van video.  Neem contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie.