Wat, waarom, wanneer?

Rond 25 mei vorig jaar sprak iedereen in Nederland opeens over privacy, veiligheid en persoonsgegevens. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) trad in werking. Dit had met name gevolgen voor organisaties die onder andere de beveiliging van persoonsgegevens moesten waarborgen. Daarnaast moest het personen de mogelijkheid geven om bewaarde gegevens in te zien. Op dit moment is het relatief rustig als het gaat om privacy en gegevens. Maar let op: er komt nog een verordening aan… De ePrivacy Verordening!

Graag op de hoogte worden gehouden over dit onderwerp? Laat dit weten aan onze AVG-specialist; Gert! Hij gaat je de komende tijd verder informeren over dit onderwerp.

Elektronische communicatie aan de beurt

Met de AVG is – als het goed is – privacy verankerd in je organisatie. Je hebt de juiste maatregelen genomen rondom elektronische communicatie (vanuit de Telecommunicatiewet) en dat levert je nu voordelen op! De ePrivacy Verordening (ePV) gaat namelijk over data en elektronische communicatie.

Privacy aanpassen naar technologische realiteit

De Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat met name om persoonsgegevens en hoe ermee omgegaan wordt. De AVG is een ‘lex generalis’ ofwel een ‘algemene wet’. In tegenstelling tot de AVG is de ePV een ‘lex specialis’. Dit betekent dat het een speciale wet is. De nieuwe Europese verordening (ePV) moet de oude e-privacyrichtlijn uit 2002 worden vervangen zodat deze beter aansluit bij de huidige technologische realiteit. Het doel van de ePV? Betere bescherming van privacy bij elektronische communicatie bijvoorbeeld via Whatsapp, chats en via cookies.

Wanneer treedt de ePrivacy Verordening (ePV) in werking?

De Europese Commissie wilde de ePV eigenlijk gelijk met de AVG laten ingaan per 25 mei 2018. Dit is echter niet gelukt. De reden is onenigheid over de concepttekst van de nieuwe verordening. Het voorstel hiervan ligt nu bij het Europees Parlement waarna de tekst van de Verordening waarschijnlijk dit jaar wordt vastgesteld. De vraag was of dat ging lukken voor de verkiezingen van het Europees Parlement van dit jaar; dat is dus niet gelukt. De kans is groot dat er nog een overgangstermijn komt van één of twee jaar. De uiteindelijke inwerkingtreding kan medio 2020/2021 worden.

Hoe verhoudt de ePV zicht tot de AVG?

Omdat de ePV een ‘speciale wet’ is geldt deze eerder dan de AVG. Als iets niet is geregeld in deze verordening kan men terugvallen op de AVG. Oftewel: de ePV krijgt voorrang boven de algemene wetgeving, de AVG. Als online specialist hebben we hier natuurlijk meerdere artikelen over geschreven.

Lees onze blog “Veelgestelde vragen over de AVG” om te weten waar jouw organisatie aan moet voldoen als het gaat om gegevensbescherming.