Het is nu één jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming is ingegaan. Heel Nederland was rond 25 mei 2018 in rep en roer om te voldoen aan deze wet- en regelgeving. Bovendien heersten er veel vragen. Nu is de hysterie rondom het onderwerp privacy wat afgezakt. Wat is de huidige stand van zaken?

Klachten en datalekmeldingen

Organisaties en personen hebben het afgelopen jaar de tijd gekregen om te voldoen en compliant te worden aan de AVG. Voor veel organisaties was het echter onduidelijk wat nou precies moest veranderen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de AVG.  Er is daarom vaak voorlichting gegeven door de AP om men bewust te laten worden van de privacywet en wat daar allemaal bij komt kijken. In 2019 blijft de AP dat ook nog doen.

er 11.000 klachten zijn binnengekomen in 2018 bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Deze gingen vooral over de schending van privacyrechten, zoals het recht op inzage. In 2019 zijn er tot 1 mei al 9.000 klachten binnengekomen.

De AP geeft aan zich in 2018 voornamelijk gericht te hebben op het beëindigen van mogelijke overtredingen door aan te sturen op herstelmaatregelen door organisaties zelf. De AVG heeft echter voor veel vragen, klachten en datalekmeldingen gezorgd. In het afgelopen jaar is de AP door 27.000 mensen gebeld over de nieuwe privacywet. In totaal zijn er 20.000 klachten binnengekomen tot 1 mei 2019. Het aantal datalekmeldingen is ook toegenomen; in 2018 waren dat er bijna 21.000 en in 2019 (tot 1 mei) zijn er bijna 8.000 meldingen geteld.

Veelgestelde vragen AVG

Zit jij nog met vragen over de AVG? Lees de veelgestelde vragen over de AVG!
Lees de blog

Privacy wordt volwassen

Nu de AVG inmiddels al één jaar van kracht is zullen klachten in de toekomst vaker gaan leiden tot onderzoek en sancties van de AP. Organisaties zullen daarom scherper moeten zijn op hoe ze met persoonsgegevens omgaan.

Dit wijst erop dat privacy verder professionaliseert en stabiliseert – het thema wordt volwassen. De AP heeft organisaties de tijd gegeven om bekend te worden met de nieuwe regels van de AVG. Hierdoor werden er nog nauwelijks/geen boetes uitgedeeld.

Word compliant

Hoe het zit met de veiligheid van e-mail en WeTransfer als je kijkt naar de AVG?
Kom erachter in onze andere AVG-blogs

Nieuwe voorlichtingscampagne

Afgelopen week is de Autoriteit Persoonsgegevens gestart met de voorlichtingscampagne ‘Wat betekent de privacy voor jou(w bedrijf)? Deze campagne heeft als doel mensen bewuster te maken van hun privacyrechten. Daarnaast zorgt de campagne voor praktische hulp voor mkb’ers bij naleving van de wet. Dit zou de naleving van de AVG makkelijker moeten maken; de AP begrijpt dat privacy niet de corebusiness is van ondernemers.

Op de campagnewebsite wordt er elke maand een ander onderdeel van de AVG belicht, zoals beveiliging en bewerking van persoonsgegevens en verwerkersovereenkomsten.

3 gratis tips van onze AVG-specialist Gert zodat jij AVG-compliant bent en blijft.

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Lees al onze AVG-gerelateerde blogs of neem contact met ons op.